Mặt bằng - Nhà xưởng

Sang cửa hàng giặt sấy 102/22, Đường Lê Văn Thọ, Phường 11

Vị trí: -- - Tp Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17/05/2019